Ga naar hoofdinhoud

Aanvraagformulier

Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.


  StichtingWerkgroepVerenigingComitéBV

  2. Projectbeschrijving

  janee  • Stichting Nutsfonds Zierikzee

  • janeenog in behandeling

  • Eigen bijdrage aanvanger

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling


  • ja, voor dit project

  • ja, voor een ander project

  • nee, aanvraag afgewezen

  • nee, niet eerder een aanvraag gedaan

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:


  Door iemand die eerder subsidie van St. Nutsfonds Zierikzee heeft ontvangenInternetArtikel krant / tijdschriftFondsenboek / -disk (FIN)
  Anders, nl  ● de actuele statuten van uw organisatie;
  ● een actueel uittreksel (maximaal 1 jaar oud) uit het Handelsregister, waaruit de huidige samenstelling van bestuur / directie blijkt;
  ● het meest recente activiteitenplan;
  ● de begroting van het lopende jaar;
  ● zo mogelijk de begroting van het volgend jaar;
  ● de meest recente door het bestuur vastgestelde balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag); wordt de aanvraag ingediend ná 1 juni dan dienen de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar te worden overlegd.
  ● een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor U een bijdrage vraagt;
  ● een financierings- / dekkingsplan (ook in te vullen bij de projectomschrijving);
  ● relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten.
  Let op: u kunt alleen bestandstype .pdf, .jpg, .jpeg .docx, .doc, xls, .xlt en .xlsx tot max. 2.5mb per bestand meesturen met een totaal max. van 8mb  Wilt u uw aanvraag printen?
  Doe dit dan voordat u de aanvraag verzend, na verzending is dit niet meer mogelijk.  Recente projecten

  Koor Cantare Zierikzee
  Koor Cantare Zierikzee

  Jaarlijks concert 2023

  St. Trekpaardendorp Noordwelle
  St. Trekpaardendorp Noordwelle

  Concours (PHC) Noordwelle 2023

  Handboogschutterij Zodiak Zierikzee
  Handboogschutterij Zodiak Zierikzee

  Blazoenwand en verlichting

  St. Hart van Poortambacht
  St. Hart van Poortambacht

  Huttendorp 2023

  Back To Top