skip to Main Content
stichting-nutsfonds-rode-balk_3

Aanvraagformulier

Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.

stichting-nutsfonds-blauwe-balk-2


StichtingWerkgroepVerenigingComitéBV

2. Projectbeschrijving

janee • Stichting Nutsfonds Zierikzee
 • janeenog in behandeling
 • Eigen bijdrage aanvanger
 • janeenog in behandeling
 • janeenog in behandeling
 • janeenog in behandeling
 • janeenog in behandeling
 • janeenog in behandeling
 • janeenog in behandeling


 • ja, voor dit project
 • ja, voor een ander project
 • nee, aanvraag afgewezen
 • nee, niet eerder een aanvraag gedaan

 • Naam:
 • Organisatie:
 • Telefoonnummer:
 • Naam:
 • Organisatie:
 • Telefoonnummer:
 • Naam:
 • Organisatie:
 • Telefoonnummer:


Door iemand die eerder subsidie van St. Nutsfonds Zierikzee heeft ontvangenInternetArtikel krant / tijdschriftFondsenboek / -disk (FIN)
Anders, nl● de actuele statuten van uw organisatie;
● een actueel uittreksel (maximaal 1 jaar oud) uit het Handelsregister, waaruit de huidige samenstelling van bestuur / directie blijkt;
● het meest recente activiteitenplan;
● de begroting van het lopende jaar;
● zo mogelijk de begroting van het volgend jaar;
● de meest recente door het bestuur vastgestelde balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag); wordt de aanvraag ingediend ná 1 juni dan dienen de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar te worden overlegd.
● een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor U een bijdrage vraagt;
● een financierings- / dekkingsplan (ook in te vullen bij de projectomschrijving);
● relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten.
Let op: u kunt alleen bestandstype .pdf, .jpg, .jpeg .docx, .doc, xls, .xlt en .xlsx tot max. 2.5mb per bestand meesturen met een totaal max. van 8mbWilt u uw aanvraag printen?
Doe dit dan voordat u de aanvraag verzend, na verzending is dit niet meer mogelijk.Recente projecten

Back To Top