Ga naar hoofdinhoud

Aanvraag indienen

Aanvragen voor financiële ondersteuning kan via het online aanvraagformulier worden ingediend. De aanvraag dient duidelijk inzicht te geven in de aard en de doelstelling(en) van de aanvrager en van het betreffende project, de planning van de financiële dekking daarvan.

Een exemplaar van de statuten met een uittreksel uit het handelsregister dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.

Indien de aanvraag een bedrag van €10.000,- te boven gaat, dient tevens te worden overlegd een exemplaar van de laatstelijk goedgekeurde jaarrekening.

De aanvraag dient deugelijk gemotiveerd te zijn en daaruit dient naar het oordeel van het bestuur van het Nutsfonds Zierikzee genoegzaam te blijken dat de aanvrager niet zelf over voldoende financiële middelen beschikt ter realisatie van het beoogde project c.q. de beoogde activiteiten.

De aanvrager dient een begroting te overleggen terzake van het ingediende plan en is verplicht om achteraf rekening en verantwoording af te leggen, op eerste verzoek van het Nutsfonds Zierikzee.

Het bestuur van het Nutsfonds Zierikzee kan overigens voorwaarden stellen aan de verlening van financiële ondersteuning.

Als voorbereiding op de aanvraag kunt u onderstaand aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Gebruik het aanvraagformulier om gegevens te verzamelen, zodat het onlineformulier in één keer kan worden ingevuld.

Op het gedownloade aanvraagformulier vindt u een toelichting voor het online indienen van de aanvraag.

Voor het online invullen van de aanvraag klikt u op onderstaande button.

Recente projecten

Voedselbank Schouwen-Duiveland
Voedselbank Schouwen-Duiveland

Wekelijkse aankoop van versproducten

Leger des Heils
Leger des Heils

Hulp- en dienstverlening Schouwen-Duiveland

Ondernemersvereniging InZierikzee
Ondernemersvereniging InZierikzee

Schaatsbaan Zierikzee 2023

St. Theaters aan Zee
St. Theaters aan Zee

Verbreding Podiumkunstaanbod Burgh-Haamstede

Back To Top