Ga naar hoofdinhoud

Downloaden, termijnen en procedure

Uw aanvraagformulier kunt met onderstaande link downloaden en richten aan:
Nutsfonds Zierikzee, t.a.v. secretariaat, Postbus 33, 4300 AA Zierikzee

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen schriftelijk te worden ingediend, middels het daarvoor geëigende aanvraagformulier, bij het secretariaat van het Nutsfonds Zierikzee. De aanvraag dient duidelijk inzicht te geven in de aard en de doelstelling(en) van de aanvrager en van het betreffende project, de planning van de financiële dekking daarvan.

Een exemplaar van de statuten met een uittreksel uit het handelsregister dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.

Indien de aanvraag een bedrag van €10.000,- te boven gaat, dient tevens te worden overlegd een exemplaar van de laatstelijk goedgekeurde jaarrekening.

De aanvraag dient deugelijk gemotiveerd te zijn en daaruit dient naar het oordeel van het bestuur van het Nutsfonds Zierikzee genoegzaam te blijken dat de aanvrager niet zelf over voldoende financiële middelen beschikt ter realisatie van het beoogde project c.q. de beoogde activiteiten.

De aanvrager dient een begroting te overleggen terzake van het ingediende plan en is verplicht om achteraf rekening en verantwoording af te leggen, op eerste verzoek van het Nutsfonds Zierikzee.

Het bestuur van het Nutsfonds Zierikzee kan overigens voorwaarden stellen aan de verlening van financiële ondersteuning.

Recente projecten

Koor Cantare Zierikzee
Koor Cantare Zierikzee

Jaarlijks concert 2023

St. Trekpaardendorp Noordwelle
St. Trekpaardendorp Noordwelle

Concours (PHC) Noordwelle 2023

Handboogschutterij Zodiak Zierikzee
Handboogschutterij Zodiak Zierikzee

Blazoenwand en verlichting

St. Hart van Poortambacht
St. Hart van Poortambacht

Huttendorp 2023

Back To Top