Ga naar hoofdinhoud


  StichtingWerkgroepVerenigingComitéBV

  2. Projectbeschrijving

  janee  • Stichting Nutsfonds Zierikzee

  • janeenog in behandeling

  • Eigen bijdrage aanvanger

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling

  • janeenog in behandeling


  • ja, voor dit project

  • ja, voor een ander project

  • nee, aanvraag afgewezen

  • nee, niet eerder een aanvraag gedaan

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:

  • Naam:

  • Organisatie:

  • Telefoonnummer:


  Door iemand die eerder subsidie van St. Nutsfonds Zierikzee heeft ontvangenInternetArtikel krant / tijdschriftFondsenboek / -disk (FIN)
  Anders, nl


  ● de actuele statuten van uw organisatie;
  ● een actueel uittreksel (maximaal 1 jaar oud) uit het Handelsregister, waaruit de huidige samenstelling van bestuur / directie blijkt;
  ● het meest recente activiteitenplan;
  ● de begroting van het lopende jaar;
  ● zo mogelijk de begroting van het volgend jaar;
  ● de meest recente door het bestuur vastgestelde balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag); wordt de aanvraag ingediend ná 1 juni dan dienen de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar te worden overlegd.
  ● een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor U een bijdrage vraagt;
  ● een financierings- / dekkingsplan (ook in te vullen bij de projectomschrijving);
  ● relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten.


  Ondertekening contactpersoon 1  Ondertekening contactpersoon 2


  Let op: u kunt alleen bestandstype .pdf, .jpg, .jpeg .docx, .doc, xls, .xlt en .xlsx tot max. 2.5mb per bestand meesturen met een totaal max. van 8mb  Wilt u uw aanvraag printen?
  Doe dit dan voordat u de aanvraag verzend, na verzending is dit niet meer mogelijk.  Back To Top