over de stichting
doelstelling

Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.

 

 

De volgende bestuursvergadering is gepland op dinsdag 14 november 2017.

Aanvragen die uiterlijk zaterdag 4 november zijn ontvangen worden in deze vergadering behandeld.
stichting Nutsfonds Zierikzee | Postbus 33 | 4300 AA Zierikzee | Telefoon 0111 481 939 | info@nutsfondszierikzee.nl